Project Noordzee

Voor de opleiding Communication en Multimedia design heb ik de opdracht gekregen een interactieve installatie te maken voor een goed doel. Het goede doel dat ik hiervoor heb gekozen is GreenPeace. De installatie moet het probleem weergeven waar het voor strijdt. Op het moment van de opdracht had GreenPeace een groot project voor de Noordzee. Hier besloot ik op in te springen.

Ik besloot van mijn installatie een soort kleine game te maken. De game werd een interactieve tijdlijn. De keuze voor de tool die ik wilde gebruiken viel bij Unity Engine. Ik had hier al veel over gehoord en wilde het de kans geven. Dit was dus mijn eerste échte project met Unity.

Het ontwerp laat via bepaalde toetsen de verschillende statussen door de jaren heen zien van de Noordzee. Zo zie je bij het ene jaar bepaalde planten en dieren. In de loop van de tijd zie je dit verdwijnen en verschijnt er veel meer afval. Ook is er een overdreven beeld van het toekomstbeeld gemaakt voor een schrik reactie om de gebruiker over te halen voor een donatie.

Via fysieke knoppen kan het jaartal voor de installatie ingesteld worden. Tijdens de presentatie heb ik gebruik gemaakt van een Xbox 360 controller om bepaalde interacties te maken die op dat moment niet echt mogelijk waren zoals het registeren van fysiek geld als donatie.